Brottsofferjouren’s Podcast

Brottsofferjouren Värmlands podcast handlar om brottsofferjourens arbete och uppdrag, brottsoffers situation och rättsprocessen. Vi tar upp aktuella händelser som rör vår verksamhet, brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Vi gör också en serie om hedersrelaterat våld och förtryck - “Dubbelliv - en podd om hedersrelaterat våld och förtryck.” med stöd av Skandia idéer för livet. Vill du veta mer om hedersrelaterat våld? Hur det påverkar individen och samhället? Vill du som yrkesverksam höra ungdomarnas berättelser och du som ungdom få pepp och stöd? Då ska du lyssna på oss! Podden leds av Asal Narimani som arbetar som samordnare på Brottsofferjouren Värmland. Tekniker är Rasmus Lindahl

Att leva med hedersnormer påverkar hela personens liv, alla delar av vardagen kontrolleras och bevakas,  livsrummet begränsas från en tidig ålder.  Unga utvecklar olika överlevnadsstrategier för att kunna klara sin vardag.

Medverkande: Ilona Chukro och Asal Narimani

vad gör en ordförande? Vad är en ideell organisation? på vilket sätt förbättrar vi situationen för vår målgrupp? I det här avsnittet får ni höra  Brottsofferjouren Värmlands ordförande Monica Ekström i samtal om vårt arbete med brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. 

Medverkande: Monica Ekström och Asal Narimani

Vad är hedersrelaterat våld och förtyck? Hur kan det vara för barn och unga som lever med hedersnormer? Vilka blir konsekvenserna om man bryter mot dessa normer?  I det här avsnittet pratar vi om hur våldet och förtrycket kan se ut tillsammans med Neslihan Erdis som är Utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland. Du får också höra om kampanjen #Bortförd. 

 

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani

Våld mot äldre avses en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person.

 Att motverka våld mot äldre är allas ansvar och faktum är att många inte tror att det förekommer. För den som är våldsutsatt är det inte självklart att be om hjälp eller att göra en anmälan.

Här diskuterar vi bilden av äldre personer, våld mot äldre, skuld och skam och vem förövaren är.

 

Gäst: Eva Wassén Eriksson, Författare till boken "Våldet går inte i pension" 

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl

Du som arbetar inom skolan är viktig. Detta avsnitt är en hyllning till alla kuratorer, rektorer och lärare som vågar och alla ungdomar som vill förändra.

Medverkande: Ilona Chukro och Asal Narimani

Play this podcast on Podbean App