June 16, 2020

#2 Att leva med hedersnormer och kampanjen #Bortförd

Vad är hedersrelaterat våld och förtyck? Hur kan det vara för barn och unga som lever med hedersnormer? Vilka blir konsekvenserna om man bryter mot dessa normer?  I det här avsnittet pratar vi om hur våldet och förtrycket kan se ut tillsammans med Neslihan Erdis som är Utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland. Du får också höra om kampanjen #Bortförd. 

 

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App