June 15, 2020

Våldet går inte i pension

Våld mot äldre avses en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person.

 Att motverka våld mot äldre är allas ansvar och faktum är att många inte tror att det förekommer. För den som är våldsutsatt är det inte självklart att be om hjälp eller att göra en anmälan.

Här diskuterar vi bilden av äldre personer, våld mot äldre, skuld och skam och vem förövaren är.

 

Gäst: Eva Wassén Eriksson, Författare till boken "Våldet går inte i pension" 

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App