January 19, 2021

#5 Viktig vuxen

Som vuxen är du otroligt viktig och kan göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv genom att förhindra att hen förs bort mot sin vilja. I det här avsnittet pratar vi om vad kan du göra? och vilken stöd du kan få när du upptäcker eller är orolig att ett barn ska föras ut ur Sverige mot sin vilja? avsnittet gästas av Neslihan Erdis som är Utvecklingsledare Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland. 

 

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani

November 3, 2020

Smärtsam närhet

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan globalt. Enligt BRÅ uppger drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen att de någon gång har blivit utsatta för brott i nära relation.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla former av våld mellan närstående. I det här avsnittet pratar  vi om mäns våld mot kvinnor och hur barn som upplever våld påverkas. Vi besvarar frågor om vad våld är, olika former av våld och vad normaliseringsprocessen innebär. Framförallt lyfter Eva vikten att samhället i stort måste bli bättre på att prata om våld och våldsutsatthet och betydelsen av information om samhällets stödfunktioner till den våldsutsatta. 

 

Gäst: Eva Wassén Eriksson, Författare till boken ”Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation”

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl

Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För många brottsoffer är det första gången de kommer till en domstol. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsägande i samband med rättegången. Målsägande, samt vittnen ska känna sig trygga och omhändertagna. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegången går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Deras roll är att ge information och inge trygghet.

 

Gäst:  Eva Aronsson, Vittnesstödssamordnare Brottsofferjouren Värmland

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl 

July 3, 2020

#4 Vad ska folk säga

Att leva med hedersnormer påverkar hela personens liv, alla delar av vardagen kontrolleras och bevakas,  livsrummet begränsas från en tidig ålder.  Unga utvecklar olika överlevnadsstrategier för att kunna klara sin vardag.

Medverkande: Ilona Chukro och Asal Narimani

Vad gör en ordförande? Vad är en ideell organisation? på vilket sätt förbättrar vi situationen för vår målgrupp? I det här avsnittet får ni höra  Brottsofferjouren Värmlands Ordförande Monica Ekström i samtal om vårt arbete med brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. 

Medverkande: Monica Ekström och Asal Narimani

Vad är hedersrelaterat våld och förtyck? Hur kan det vara för barn och unga som lever med hedersnormer? Vilka blir konsekvenserna om man bryter mot dessa normer?  I det här avsnittet pratar vi om hur våldet och förtrycket kan se ut tillsammans med Neslihan Erdis som är Utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland. Du får också höra om kampanjen #Bortförd. 

 

Medverkande: Neslihan Erdis och Asal Narimani

Våld mot äldre avses en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person.

 Att motverka våld mot äldre är allas ansvar och faktum är att många inte tror att det förekommer. För den som är våldsutsatt är det inte självklart att be om hjälp eller att göra en anmälan.

Här diskuterar vi bilden av äldre personer, våld mot äldre, skuld och skam och vem förövaren är.

 

Gäst: Eva Wassén Eriksson, Författare till boken "Våldet går inte i pension" 

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl

Du som arbetar inom skolan är viktig. Detta avsnitt är en hyllning till alla kuratorer, rektorer och lärare som vågar och alla ungdomar som vill förändra.

Medverkande: Ilona Chukro och Asal Narimani

Podbean App

Play this podcast on Podbean App