November 3, 2020

Smärtsam närhet

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan globalt. Enligt BRÅ uppger drygt 25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen att de någon gång har blivit utsatta för brott i nära relation.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla former av våld mellan närstående. I det här avsnittet pratar  vi om mäns våld mot kvinnor och hur barn som upplever våld påverkas. Vi besvarar frågor om vad våld är, olika former av våld och vad normaliseringsprocessen innebär. Framförallt lyfter Eva vikten att samhället i stort måste bli bättre på att prata om våld och våldsutsatthet och betydelsen av information om samhällets stödfunktioner till den våldsutsatta. 

 

Gäst: Eva Wassén Eriksson, Författare till boken ”Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation”

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App