October 15, 2020

Vittnesstöd - Lugn och Trygg

Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För många brottsoffer är det första gången de kommer till en domstol. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsägande i samband med rättegången. Målsägande, samt vittnen ska känna sig trygga och omhändertagna. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegången går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Deras roll är att ge information och inge trygghet.

 

Gäst:  Eva Aronsson, Vittnesstödssamordnare Brottsofferjouren Värmland

Samtalsledare: Asal Narimani

Tekniker: Rasmus Lindahl 

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App